Praktijkinformatie

Spreekuren

Afspraken maken kan telefonisch, de assistente zal u vragen naar de aard van uw klachten. Dit om een zo goed mogelijke planning van het spreekuur te maken.  Zo kan zij beoordelen of er sprake is van een spoedgeval  of dat er eventueel wat extra tijd ingepland dient te worden.

spreekuren:

Dr. Ponte: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Dr. Benning: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Dr. Groeneveld: dinsdag , donderdag en vrijdag
.
Indien er sprake is van een spoedgeval belt u ons (0495-537444) en toetst u direct 1, u wordt dan direct doorverbonden met een assistente.

Let op! Voor levensbedreigende situaties belt u direct 112!

Telefonisch overleg:

Telefonisch overleg met uw huisarts kunt u aanvragen; u wordt dan op een later tijdstip door de huisarts teruggebeld.

Wratten spreekuur:

Voor het aanstippen van wratjes met vloeibare stikstof kunt u dagelijks terecht tussen 08:00 en 14:00 uur. (m.u.v. woensdag, dan van 09-00 tot 12:00uur).

Wilt u liever op een ander tijdstip komen, neemt u dan contact op met de assistente om een afspraak in te plannen.

Zo proberen we lange wachttijden te voorkomen.

 

Herhaalrecepten:

Deze kunt u inspreken via onze receptenlijn. (0495-537444) toets 2.

Indien een recept is ingesproken voor 14:00uur dan kunt u de medicijnen de volgende dag bij uw apotheek ophalen.

Ook kunt u recepten bestellen via de link op de website.

Hou er wel rekening mee dat recepten die u bestelt tijdens onze afwezigheid niet tijdig verwerkt worden.

Vakanties:

Tijdens vakanties wordt er door de huisartsengroep Weert waargenomen. Actuele informatie hierover  verkrijgt u via ons telefoonnummer en de folder op de deur van de praktijk.

No-show

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet (op tijd) op een afspraak verschijnt. Dit betekent dat er kostbare tijd verloren gaat waarin een arts, praktijkondersteuner of assistent een patiënt kan helpen. Dit zorgt voor oplopende wachttijden voor het maken van een afspraak.

Helaas komt dit geregeld voor.

Om het aantal patiënten dat niet (op tijd) op een afspraak verschijnt terug te dringen, hanteren wij als huisartsenpraktijk een ‘wegblijftarief’.

Wij hanteren de volgende door de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) richtlijnen:

Wij verwachten dat onze patiënten ons 2 uur van tevoren op de hoogte brengen wanneer zij verhinderd zijn.

Wanneer een patiënt zonder afmelding niet op de afspraak verschijnt, zal de assistente contact opnemen met de patiënt en kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen €25,- en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, dus zullen door de patiënt zelf betaald moeten worden. Dit bedrag kan contant bij de assistente betaald worden of overgemaakt worden.

Er zijn wellicht zwaarwegende redenen waarom iemand zijn/haar afspraak niet na kan komen EN niet kan afzeggen. Uiteraard hanteren wij de regelgeving omtrent het ‘wegblijftarief’ naar redelijkheid.

Het ‘wegblijftarief’ is een tarief dat is vrijgesteld van BTW en geld uitsluitend als schade vergoeding voor het niet verschijnen op een afspraak.

Onze zorgverleners

In onze praktijk werken nog meer zorgverleners dan alleen de huisarts. Wanneer u hieronder op de naam of verrichting klikt verschijnt er meer informatie in beeld.

Dokterassistentes

Voor bepaalde controles en verrichtingen kunt u terecht op het spreekuur van de assistente. Voor welke zaken dat kan, kunt u hieronder lezen:.

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • plaatsen van injecties
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders
 • ECG (hartfilmpje) maken

POH Somatiek

Als u een chronische aandoening heeft, zoals diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekte of bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of cholesterol, dan zijn regelmatige controles of een screening bij onze praktijkondersteuner somatiek belangrijk. U dient daarvoor eerst een afspraak te maken met de huisarts. Deze kan met u bespreken of u wel/niet in aanmerking komt voor een afspraak op het spreekuur.

POH GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.

POH Ouderenzorg

We willen allemaal een goed leven hebben en het liefst zo lang en zelfstandig mogelijk. Om samen met u te streven naar deze wenselijke situatie krijgen de huisartsen ondersteuning van een praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige Ouderenzorg. Wanneer uw huisarts denkt dat u extra ondersteuning kunt gebruiken dan vraagt de huisarts of de praktijkverpleegkundige Ouderenzorg bij u op huisbezoek wilt gaan. Tijdens het huisbezoek maakt de praktijkverpleegkundige kennis met u en brengt uw klachten, vragen en situatie in kaart. Uw wensen en eventuele mogelijkheden worden samen met u besproken. Op basis van dit huisbezoek gaat de praktijkverpleegkundige in overleg met de huisarts. Er volgt een voorstel speciaal voor uw situatie met als doel om u te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen, in goede gezondheid en met een goede kwaliteit van leven. Vaak werken de huisartsen en praktijkverpleegkundige samen met andere disciplines zoals; de thuiszorg, gemeente, de fysiotherapeut of ergotherapeut en bijv. een dagbesteding. Wanneer u meer informatie wenst of een afspraak zou willen laten inplannen, neem dan contact op met de huisartsenpraktijk.

Kleine Chirurgische Ingrepen

De huisarts verricht kleine eenvoudige chirurgische ingrepen, dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. U kunt dan denken aan ingegroeide teennagels, verwijderen van huidafwijkingen, verstopte talgklieren, vetbulten, moedervlekken enz. Dit wordt op afspraak gedaan nadat u bij de huisarts op het spreekuur bent geweest.

Reisvaccinatie

U kunt bij haar een afspraak maken op het spreekuur nadat u een formulier hebt ingevuld met gegevens over uw reis en uw medische voorgeschiedenis. Zij zal dan een op maat gemaakt advies aan u voorleggen en bespreken.

Het advies houdt in....

… dat u informatie krijgt over:
vaccinaties die nodig zijn, voorzorgmaatregelen en adviezen over de risico’s in het land (bijv. over eten en drinken).
.
Het is belangrijk dat u op tijd deze afspraak maakt, het liefst 8 weken voor u vertrekt, zodat er voldoende tijd is de vaccinaties te zetten en u advies te geven. Deze reizigersadvisering worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed als U een aanvullende zorgverzekering heeft.

Geneesmiddelen op reis

Gebruikers van geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen kunnen deze niet zomaar meenemen naar het buitenland. De brochure “Geneesmiddelen op reis” van Farmatec informeert u over het reizen met deze geneesmiddelen naar het buitenland, de benodigde documenten en de aanvraagprocedures. Twijfelt u over de stofnaam in uw geneesmiddel, raadpleeg dan uw huisarts of apotheek.

Informatie per land

Hier vindt u per land informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen onder andere malaria en andere infectieziekten.
.
Let op: Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijdwelke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u zich daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn. Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

reisprik
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Een klacht?

Klachtenprocedure
.
Wij vinden een goede kwaliteit van uw zorg erg belangrijk, hierbij hoort een vertrouwensbasis en een goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers. Mocht u niet tevreden zijn over de geboden zorg of heeft een u klacht dan verzoeken wij u dit met uw huisarts te bespreken. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.
.
Daarnaast kunt u uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen, download hiervoor dit formulier, druk dit af, vul het in en geeft dit af bij een van de assistentes of de huisarts.
.
Na het indienen van uw klacht wordt deze intern in behandeling genomen. U krijgt hiervan binnen 3 weken bericht waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek.
.
Mocht u uiteindelijk van mening zijn dat uw klacht door uw huisarts niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u deze voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk HIER voor meer informatie.
.
Let op: voor klachten over de Spoedpost Weert kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Midden-Limburg, Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard, klachten@meditta.nl

Translate »
Call Now Button