Wegblijftarief

Wegblijftarief

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet (op tijd) op een afspraak verschijnt. Dit betekent dat er kostbare tijd verloren gaat waarin een arts, praktijkondersteuner of assistent een patiënt kan helpen. Dit zorgt voor oplopende wachttijden voor het maken van een afspraak.

Helaas komt dit geregeld voor.

Om het aantal patiënten dat niet (op tijd) op een afspraak verschijnt terug te dringen, hanteren wij als huisartsenpraktijk een ‘wegblijftarief’.

Wij hanteren de volgende door de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) richtlijnen:

Wij verwachten dat onze patiënten ons 2 uur van tevoren op de hoogte brengen wanneer zij verhinderd zijn.

Wanneer een patiënt zonder afmelding niet op de afspraak verschijnt, zal de assistente contact opnemen met de patiënt en kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen €25,- en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, dus zullen door de patiënt zelf betaald moeten worden. Dit bedrag kan contant bij de assistente betaald worden of overgemaakt worden.

Er zijn wellicht zwaarwegende redenen waarom iemand zijn/haar afspraak niet na kan komen EN niet kan afzeggen. Uiteraard hanteren wij de regelgeving omtrent het ‘wegblijftarief’ naar redelijkheid.

Het ‘wegblijftarief’ is een tarief dat is vrijgesteld van BTW en geld uitsluitend als schade vergoeding voor het niet verschijnen op een afspraak.Translate »
Call Now Button